GDPR

Informace o zpracování osobních údajů

V souladu s tzv. „GDPR“, tedy Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále jen „nařízení“) Vás informujeme, že provádíme zpracování Vašich osobních údajů v rozsahu nezbytném pro splnění kupní smlouvy s Vámi uzavřené, pro zasílání marketingových sdělení v přiměřeném rozsahu a pro plnění veřejnoprávních povinností správce.

 1. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  1. Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost Čistící stroje s.r.o., Litvínovice 319, 37001 České Budějovice

  2. Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Čistící stroje s.r.o., Litvínovice 319, 37001 České Budějovice, adresa elektronické pošty info@uklid.to telefon 387203027.

  3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 2. ÚČEL A PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  1. Vaše osobní údaje může správce dále využít k zasílání marketingových sdělení v přiměřeném rozsahu. Zasílání marketingových sdělení můžete kdykoli ukončit. Více informací o zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu naleznete  info@uklid.to.

  2. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

  3. Správce na svých webových stránkách používá cookies a službu Google Analytics od společnosti Google Inc. za účelem webové analýzy. Informace o Vašem používání této webové stránky, kterou generuje cookie (včetně vaší IP adresy), budou převedeny na server Google v USA a tam budou uloženy. Google tyto informace použije k vyhodnocení Vašeho užívání webové stránky, k přípravě zprávy o aktivitách na webových stránkách pro operátory webových stránek a k poskytování dalších služeb týkajících se užívání webových stránek a internetu. Google také případně předá takové informace třetím stranám, za předpokladu, že je to ze zákona nezbytné, a v rozsahu, v jakém tyto třetí strany takové údaje zpracovávají jménem Google. Google v žádném případě nespojí Vaši IP adresu s jinými údaji ukládanými u Google. Google Inc. je certifikovaný podle Úmluvy mezi EU a USA o ochraně soukromí. Nastavení cookies můžete znemožnit příslušným nastavením ve vašem prohlížeči; avšak upozorňujeme, že v tomto případě možná nebudete moci plně využít všechny funkce této webové stránky. Můžete také znemožnit Google získávání shromážděných údajů a zpracovávání těchto údajů stažením a instalováním příslušného modulu prohlížeče.

 3. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  1. Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu čtyř let od jejich získání, ledaže po skončení této doby dosud trvají účinky práv a povinností ze smlouvy nebo povinnost archivovat údaje podle příslušných obecně závazných právních předpisů.

 4. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  1. S výjimkou služby Google Analytics (viz čl. 2.5. výše) nemá správce v úmyslu předat Vaše osobní údaje do země mimo EU nebo mezinárodní organizaci.

 5. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

  1. Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

  2. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

POKUD SI NEPŘEJETE OD NÁS DOSTÁVAT ŽÁDNÉ DALŠÍ E-MAILY, POŽÁDEJTE O UKONČENÍ ODBĚRU NA EMAILU INFO@UKLID.TO.